„Фронтлайн Мениджмънт“ е клон на успешна кипърска компания, специализирана в дейностите по Управление и поддръжка на елитни крайбрежни комплекси от затворен тип. Българското дружество се ползва изцяло от опита и ресурса на компанията-майкапо отношение на:

- управелние на човешките ресурси
- мониторинг на дейностите
- софтуеърно обезпечаване
- връзки с клиенти
- контрол и отчетост

Навлизането на бълагрския пазар е в отговор на детайлно изследване на местните тенденции и оценка нуждите от адекватни услуги в областта на управлението на луксозни имоти с комбинирано предназначение - за ваканционни и жилищни нужди.

Създаването на Фронтлайн Мениджмънт е дългосрoчна инвестиция с огромен стратегически потенциал.