Дружеството партнира с най-надеждните компании за Рент-мениджмънт на апартаменти, чрез които постига опитмални нива на доходност в полза на собствениците. Нашата компания се ползва с висока степен на доверие от Рент-мениджмънт фирмите, благодарение на добрата поддръжка на общите части, която е задължително условие за постигане на висока посещаемост и адекватни цени за наем. Всяко отделно договаряне се прави с изключителната медиаторска роля на Фронлтайн Мениджмънт, а водещите фактори при определяне на очакваните приходи са:

- Обща площ и брой спални
- Изложение
- Качество на обзавеждане и оборудване

Нашите основни цели са:

- Постигане на удовлетвореност на клиентите
- Максимална сигурност на поверената от тях собственост

Това налага партньорство единствено доказани компании, които поемат трайни гаранции за поетите ангажименти и поддържат пълна прозрачност на своята дейност. Необходими условия също са ясната инвестиционна политика по отношение на туристически маркетинг и хотелско обслужване, чрез които да постигат желаната посещаемост.

Нашата активна консултация цели също правилно дефиниране на потребителските групи, тъй като често съществува риск за постигане на еднакви приходи при твърде различна посещаемост и респективно амортизация на обзавеждането, което в крайна сметка директно намалява доходността от инвестицията.