Компанията работи със специалисти в различни области, които обединяват своите усилия за постигане на отлично ниво на обслужване. Основните групи експерти, предвид естеството на работа са, както следва:

- Фронтофис мениджъри
- Техническа поддръжка
- Озеленители
- Хигиенисти
- Охрана

Основен фокус на нашите усилия е поставен върху качество на предоставяните услуги.